دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جا قرآنی

جا قرآنی

متعلق به بانوی اشرف

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۱۸ سانتیمتر، در حالت باز: ۳۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A72
  •