دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وسیله رفوی جوراب

وسیله رفوی جوراب

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۶ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A65
  •