دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پایه قلیان

پایه قلیان

متعلق به بانوی اشرف

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۵ ق
 • یادداشت ها

  نوشته کنار عکس: «السلطان بن السلطان، مظفرالدین شاه قاجار، فرمایش آقا نصرالله طهرانی۱۳۱۵ [ق]»

 • ابعاد ۱۴ × ۲۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها اشرفی
 • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1138A58
 •