دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دست خط بانوی اشرف، ۱۳۰۹ ش

دست خط بانوی اشرف، ۱۳۰۹ ش

بانوی اشرف به رسم یادبود در دفتر خاطرات دختر خود، مریم اشرفی، مطالبی نوشته است. همچنین شامل یادداشتی از فاطمه اشرفی به تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۱۰ش است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده سکینه خانم بانوی اشرف
  • تاریخ ۶ آبان ۱۳۰۹ ش
  • ابعاد ۱۲ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A5
  •