دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بانوی اشرف و خانواده در یک مراسم عروسی

بانوی اشرف و خانواده در یک مراسم عروسی

بانوی اشرف (نشسته)؛ ایستاده از راست به چپ: موسی اشرفی (پسر بانوی اشرف)، مریم اشرفی (دختر بانوی اشرف)، پروین احمدی (همسر محمد اشرفی)، محمد و احمد اشرفی (پسران بانوی اشرف).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۳ ش
  • ابعاد ۱۸ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A29
  •