دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بانوی اشرف در کنار خانواده

بانوی اشرف در کنار خانواده

ایستاده از راست به چپ: موسی، احمد و محمد اشرفی (پسران بانوی اشرف)؛ نشسته از راست به چپ: افسانه اشرفی (دختر محمد اشرفی)، مریم اشرفی (دختر بانوی اشرف)، بانوی اشرف، ژاله نامور (دختر مریم اشرفی)، پروین احمدی (همسر محمد اشرفی).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۳ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1138A28
  •