دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۱۰ ش
 • یادداشت ها

  پشت عکس نوشته شده: «خانم بانو اشرف، ۱۳۱۰؟»

 • ابعاد ۸ × ۱۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها اشرفی
 • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۰ آذر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1138A22
 •