دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قرآن

قرآن

قرآن متعلق به بانوی اشرف. صفحه آخر شامل دو یا سه دستخط است: تاریخ تولد دو فرزند بانوی اشرف، و به دستخط موسی اشرفی (پسر بانوی اشرف) تاریخ تولد لیلیا (فاطمه) فرزند وی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A189
  •