دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خرید ملک توسط اشرف الملک و هبه آن به دخترش مریم اشرفی

خرید ملک توسط اشرف الملک و هبه آن به دخترش مریم اشرفی

خرید ملک در روستای کلاک توسط موسی خان اشرف الملک، فرزند عباسقلی خان امیرپنچه اشرفی از آقا محمدعلی (آقا محمدعلی به وکالت از خود و برادرش آقا علی اکبر، هر دو از فرزندان علی آقا جان دماوندی الاصل) در۲۴ جمادی الاولی ۱۳۳۴ و هبه بخشی از آن به دختر خود، مریم اشرفی، در۲۶ رجب ۱۳۳۴

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ جمادی‌الاول ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A187
  •