دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه درباره کم بودن مقدار مواجب

عریضه درباره کم بودن مقدار مواجب

عریضه‌ای درباره کم بودن میزان مواجب در نظرگرفته شده برای نویسنده و قصد وی برای نوشتن عریضه به وزیر دفتر برای رسیدگی به این امر و درخواست برای توصیه او توسط گیرنده نامه (احتمالا بانوی اشرف). در پشت نامه اشعاری نوشته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A172
  •