دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خدیجه خانم و محمود بیگ، ۱۲۵۸ ق

نکاح نامه خدیجه خانم و محمود بیگ، ۱۲۵۸ ق

نکاح نامه خدیجه خانم، فرزند بهرامعلی بیگ، و محمود بیگ، فرزند خسرو بیگ با مهریه به مبلغ پنجاه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ذی‌القعده ۱۲۵۸ ق
  • ابعاد ۴۴.۵ × ۶۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A166
  •