دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قالیچه دستباف

قالیچه دستباف

متعلق به منیرالملوک جهانداری؛ به عنوان پادری استفاده می شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹۷ × ۶۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A152
  •