دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاتیل

پاتیل

متعلق به منیرالملوک جهانداری

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A146
  •