دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سرویس چای خوری

سرویس چای خوری

سرویس چای خوری شامل فنجان، نعلبکی، قوری، ظرف شیر، قندان، و بشقاب شیرینی خوری؛ متعلق به منیرالملوک جهانداری، ساخت چین. اندازه ها: فنجان :۹ × ۶ سانتیمتر، قطر نعلبکی: ۱۴ سانتیمتر، قطر بشقاب شیرینی خوری: ۱۹ سانتیمتر، قوری: ۱۷ × ۱۵ سانتیمتر، قطر بشقاب زیر قوری: ۱۶ سانتیمتر، قطر ظرف شیر: ۱۱ سانتیمتر، قندان: ۸ × ۱۱ سانتیمتر.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A136
  •