دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه

جعبه

متعلق به منیرالملوک جهانداری

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۱ × ۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۷ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A131
  •