دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر الملوک

منیر الملوک

منیر الملوک جهانداری در لباس بالماسکه

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۱۵ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «منیرالملوک احمدی با لباس بالماسکه»

 • ابعاد ۱۴ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها اشرفی
 • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1138A129
 •