دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر الملوک با همسر و فرزندان

منیر الملوک با همسر و فرزندان

منیر الملوک جهانداری، همسرش رکن الدین احمدی، و فرزندانشان کورس و پروین احمدی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۰۸ ش
  • ابعاد ۱۸ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1138A126
  •