دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیرالملوک و خانواده

منیرالملوک و خانواده

منیرالملوک جهانداری (نفر اول ایستاده از چپ) و دخترش پروین احمدی (نفر اول نشسته از چپ) در کنار خانواده.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A121
  •