دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پروین احمدی و خانواده

پروین احمدی و خانواده

پروین احمدی، دختر منیرالملوک جهانداری، و چند کودک دیگر.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A120
  •