دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه حساب و کتاب بانوی اشرف، ۱۳۱۳ ش

دفترچه حساب و کتاب بانوی اشرف، ۱۳۱۳ ش

دفترچه حساب و کتاب متعلق به بانوی اشرف و مربوط به مخارج گوناگونی مانند: اجاره مراتع، اجاره آبدنگ و آسیاب، فروش محصولات، وجوه دریافتی از بابت مطالبات، اقساط مالیاتی، وجوه خرج شده به مصرف موقوفات، اجاره ملک، و مخارج منزل اشرف (بهشهر).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۱۳ ش تا ۲۳ بهمن ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۱۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A12
  •