دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیرالملوک و خانواده

منیرالملوک و خانواده

منیرالملوک جهانداری، همسرش رکن الدین احمدی (انتصارالسلطنه) و دخترشان پروین احمدی (نفر اول از راست).

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۵ ش
  • ابعاد ۶ × ۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A119
  •