دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیرالملوک در کنار یک جمع خانوادگی

منیرالملوک در کنار یک جمع خانوادگی

منیرالملوک جهانداری و پروین احمدی در کنار یک جمع خانوادگی در باغ ارم، شیراز.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ارديبهشت ۱۳۱۷ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «باغ ارم، اردیبهشت ۱۳۱۷»

 • ابعاد ۹ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها اشرفی
 • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1138A116
 •