دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پروین احمدی

پروین احمدی

پروین احمدی، دختر منیر الملوک جهانداری، به همراه خدمتکار منزل منیرالملوک

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A115
  •