دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر الملوک و دیگران

منیر الملوک و دیگران

منیر الملوک جهانداری (نفر اول از راست)، دخترش پروین احمدی و دیگران در لباس محلی شیرازی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۰ ش
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A109
  •