دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده دولتشاهی

خانواده دولتشاهی

از راست به چپ: (ایستاده) محمد میرزا دولتشاهی، یحیی میرزا یمن السلطان دولتشاهی، ابوالقاسم میرزا دولتشاهی؛ (نشسته) نیمتاج خانم معزی (همسر یحیی)، نگار خانم فرح الدوله.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134D2
  •