دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قرآن حاوی زادروزنامه

قرآن حاوی زادروزنامه

در صفحات اول و آخر تاریخ تولد فرزندان نزهت الزمان معزی توسط مادرش شمس الملوک معزی و شوهرش محمود معزی در آن نوشته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۴ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134A24
  •