دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهرام میرزا معزالدوله

بهرام میرزا معزالدوله

بهرام میرزا معزالدوله، فرزند فاطمه خانم و عباس میرزا، پدر بزرگ نجفقلی میرزا حسام الدوله (معزی).

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134A21
  •