دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نجفقلی میرزا حسام الدوله و فرزندانش

نجفقلی میرزا حسام الدوله و فرزندانش

از بالا به پایین: نجفقلی میرزا حسام الدوله، بهرام، نزهت الزمان، فرهاد، فیروز و اکبر.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134A13
  •