دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شجره نامه خانواده صبح ازل

شجره نامه خانواده صبح ازل

در بالای شجره نامه چنین نوشته شده است: «اسامی اولاد و احفاد و اخلاف مرحوم میرزا عبّاس معروف بمیرزا بزرگ نوری فرزند رضاقلی بیگ ابن عبّاس ابن محمدرضا بیگ ابن محمدعلی ابن فخر ابن شهریار حسن. در آخر سال ۱۳۴۷ هجری شمسی بوسیله عطیّه روحی تنظیم شده است.»

نمای تفصیلی

  • آفریننده عطیه روحی
  • تاریخ اسفند ۱۳۴۷ ش
  • ابعاد ۵۰x ۷۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها روحی (سرلتی)
  • متعلق به هما روحی (سرلتی)
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1030D130
  •