دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌های صبح ازل به میمنت

نامه‌های صبح ازل به میمنت

نامه‌های صبح ازل به نوه دختری‌ اش، میمنت. چند نامه خطاب به میمنت و علیه (خواهر میمنت) است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا یحیی صبح ازل
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها روحی (سرلتی)
  • متعلق به هما روحی (سرلتی)
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1030B44
  •