دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نصرت السلطنه و اعتضاد السلطنه، حدود ۱۳۱۸ ق

نصرت السلطنه و اعتضاد السلطنه، حدود ۱۳۱۸ ق

نصرت السلطنه (نشسته سمت چپ)، پسر مظفرالدین شاه، و اعتضاد السلطنه، پسر محمد علی شاه، همراه با پیشکاران و مربی شان.

Audio


گفتنیهای مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۸ ق (۱۹۰۰)
  • ابعاد ۱۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1028A13
  •