دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد خان ظهیر

احمد خان ظهیر

احمدخان ظهیر، پسر اقدس الدوله و ظهیرالاسلام، پسرعمه مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی و خواستگار او. این دو عاشق بودند ولی هر دو خانواده با ازدواج شان مخالفت کردند.

Audio


گفتنیهای مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۷ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1028A1
  •