دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده حكيم‌ و سپير

خانواده حكيم‌ و سپير

راست‌ به‌ چپ‌: خانم‌ جان‌ خانم‌، (مادر زن‌ دكتر ايوب‌ حكيم‌)، خاتون‌ خانم‌ (مادر ميرزا جالينوس‌ حكيم‌)، مادر دكتر ارسطو حكيم‌ (مادربزرگ‌ پروفسور منوچهر حكيم‌ و مليحه‌ كشفی (سپير)).

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-ع-۲۳۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۷ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A45
 •