دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

كتوبای

كتوبای

اين‌ عقدنامه‌ متعلق‌ به‌ يک خانواده يهودی مشهدی است‌ و بر خلاف‌ كتوباهای يهودی به‌ زبان‌ فارسی و عربی نوشته‌ شده‌ است‌ ولی امضاها به‌ عبری است‌.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران. این مرکز در مورد این کتوبا می‌گوید: «یهوديان‌ مشهد را در سال ۱۲۱۸ وادار به‌ تغيير مذهب‌ و گرويدن‌ به‌ اسلام‌ كردند. هرچند اين‌ گروه‌ به‌ ظاهر مسلمان‌ شده‌ بودند ولی مخفيانه‌ آداب‌ و رسوم‌ و قوانین يهودی را دنبال‌ می كردند. به‌ اين‌ گروه‌ اصطلاحاً «يهوديان‌ جديد اسلام‌» میگويند.»

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-س-۱۰۱)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A40
 •