دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده های رفائيلی، خليلی، يوسف‌ زاده‌ و رُكنی

خانواده های رفائيلی، خليلی، يوسف‌ زاده‌ و رُكنی

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-ع-۴۶)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A30
 •