دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده ذهابيان

خانواده ذهابيان

چپ به راست: يعقوب ذهابيان، ژاک ذهابيان، عزيزه ذهابيان نهورای، خانبابا ذهابيان، خانم‌ ذهابيان، آقاجان ذهابيان، ويكتوريا ذهابيان سيانی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۰۸ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-ع-۳۹)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A23
 •