دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دختری با گل

دختری با گل

برگرفته از آلبومی که حاوی اشعار فارسی و عبری است. این نقاشی سبک هایی از دوره زند و قاجار دارد. لباس زن از کادر صفحه خارج شده است، نشانهایی از میزان کردن نقاشی در وسط صفحه دیده می شود. زیر زن نیز خطوطی دیده می شود که برای نوشتن اشعار از آن استفاده می شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از شماره سند ۱۰۱۹۴، ص. ۸ ورسو (كتابخانه بريتانيا). جوهر بر روی کاغذ. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • ابعاد ۱۱ × ۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-ع-۱۲۳۶)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۷ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A188
 •