دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه مروارید و آقا یحیی، ۱۲۷۰ ق

نکاح نامه مروارید و آقا یحیی، ۱۲۷۰ ق

نکاح نامه مروارید، دختر حاجی علی و آقا یحیی، پسر ملا یعقوب به تاریخ هفتم شعبان ۱۲۷۰ ق.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۷ شعبان ۱۲۷۰ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • ابعاد ۳۷ × ۲۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-س-۱۲۳۴)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A186
 •