دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کتوبا استر و یعکوو، ۵۴۶۵ [۱۲۰۲ یا ۱۲۰۳ ق]

کتوبا استر و یعکوو، ۵۴۶۵ [۱۲۰۲ یا ۱۲۰۳ ق]

نکاح نامه استر (صاحب جان خانم)، دختر بنجامین با یعکوو، پسر یهودا

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۲ یا ۱۳۰۳ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • ابعاد ۳۵ × ۲۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-س-۱۲۳۳)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A185
 •