دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه جان جان خانم و عبد الکریم، ۱۲۹۲ ق

نکاح نامه جان جان خانم و عبد الکریم، ۱۲۹۲ ق

نکاح نامه جان جان خانم دختر آقا یحیی با عبد الکریم پسر محمد یوسف به تاریخ ۱۲۹۲ ق

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۹۲ ق
 • یادداشت ها

  با این که این سند هیچ نشانه ای از پیشینه‌ یهودی این زوج ندارد، این نکاح‌نامه را شاهدان در سه جا به فارسی و عبری امضا کرده اند. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • ابعاد ۵۴ × ۳۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-س-۱۲۳۲)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A184
 •