دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده القانيان‌

خانواده القانيان‌

راست‌ به‌ چپ‌: (رديف‌ روی بالكن‌) حشمت‌ القانيان‌، جان‌ القانيان‌، لطف‌الله ويكتوری (فرزند در بغل‌: ابراهيم‌ ويكتوری)، نورالله القانيان‌، ناشناس (مسئول‌ بهشتيه‌)، رحيم‌ القانيان‌، ساقی القانيان‌ (با كلاه‌)، داوود القانيان‌ (آرنج‌ به‌ ستون‌ زده‌)؛ (رديف‌ وسط‌) محترم‌ القانيان‌ (همسر آينده رحيم‌ القانيان‌)، عزيزآغا (نوه خانم‌ جان‌)، خانم‌جان‌ (مادر برادران‌ القانيان‌)، نيكخواه‌ (همسر حاج‌ حبيب‌)، اقدس‌ (همسر داوود القانيان‌)، اوستا بابائی خياط‌ (پدر برادران‌ القانيان‌)، ايران‌ ويكتوری (مادر ابراهيم‌ ويكتوری)، نجات‌ القانيان‌، ناشناس، معصومه‌ سلطان‌ (طايه‌ بچه‌ها)؛ (رديف‌ جلو) شازده‌ (نوه خانم‌ جان‌)، سليمان‌ القانيان‌، خليل‌ القانيان‌، امير ويكتوری، داوود القانيان‌، ناشناس، ناشناس.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۳ ش (۱۹۳۴)
 • یادداشت ها

  نام‌ خانوادگي‌ القانيان‌ متعلق‌ به‌ خانم‌جان‌ بوده‌ است‌ و همسرش‌ اوستا بابائي‌ خياط‌ نام‌خانوادگي‌ همسر را برمي‌گزيند. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-ع-۱۰۷۷)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A141
 •