دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محصلان مدرسه دخترانه اتحاد

محصلان مدرسه دخترانه اتحاد

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۹ ش
 • یادداشت ها

  منبع عکس: اتحادیه جهانی اسرائیلیت در پاریس. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۷-ع-۸۲۸)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A109
 •