دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دختران‌ مدرسه ارض‌ اقدس

دختران‌ مدرسه ارض‌ اقدس

كلاس‌ گلدوزی‌ مدرسه دخترانه ارض‌ اقدس‌. نفر ايستاده‌ خانم‌ خاور غفاريان‌ معلم‌ كلاس‌.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۵ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۷-ع-۷۹۸)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A106
 •