دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده مئیر ربی شلمه

خانواده مئیر ربی شلمه

مئير ربی‌ شلمه‌ (پدر خانواده‌)، جون‌ جون‌، دختر رحمان‌ بونی‌ يادگار (مادر خانواده‌). فرزندان از چپ به راست: ناشناس، يوسف‌ (معروف‌ به‌ باشی)، جلال‌، موسی‌، و سلطنت‌ بصيرتمند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۰ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۷-ع-۷۹۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A104
 •