دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن در حال قلیان کشیدن

زن در حال قلیان کشیدن

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • یادداشت ها رنگ و روغن روی بوم.
  • ابعاد ۵۵ × ۳۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها الگا دیویدسون
  • متعلق به مجموعه الگا دیویدسون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1024A44
  •