دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

الگا دیویدسون

مجموعه حاوی نقاشی، آثار هنری و اشیایی دیگر است، بخشی از مجموعه بزرگتری که در بنیاد آی.ال.ای.اکس در بُستن (ایالت ماساچوست) نگهداری می شود.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ق
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1024
  •