دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمونه خط با نقاشی داخل حروف

نمونه خط با نقاشی داخل حروف

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۳۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها الگا دیویدسون
  • متعلق به مجموعه الگا دیویدسون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1024A2
  •