دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دیپلمات انگلیسی به نصرت السلطنه، ۲۸ آبان ۱۳۲۳

دیپلمات انگلیسی به نصرت السلطنه، ۲۸ آبان ۱۳۲۳

نامه یک دیپلمات انگلیسی از لندن به نصرت السلطنه در تهران. درباره چگونگی سفر خود از ایران به لندن، از راه مصر و بعد از طریق کشتی به اروپا. از محبت های نصرت السلطنه در زمان حضورش در ایران تشکر می کند و سلام همسر خود را نیز به اعظم السلطنه می رساند. در قسمتی از نامه درباره هدایایی که نصرت السلطنه به او داده است می نویسد که شامل جعبه مرصع و کتاب خطی از شیراز می باشد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۳ ذی‌الحجه ۱۳۶۳ ق
 • یادداشت ها
  • ابعاد پاکت: ۱۳/۵ × ۸ سانتیمتر. پاکت دوم خالی بوده است اما همراه بقیه نامه ها در یک پاکت نگهداری می شده است.
 • ابعاد ۱۸ × ۱۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها نصرت مظفری
 • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1023A98
 •