دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت پستال، مهدیقلی میرزا به اعظم السلطنه، [حدود ۱۳۱۱-۱۳۰۶ ش]

کارت پستال، مهدیقلی میرزا به اعظم السلطنه، [حدود ۱۳۱۱-۱۳۰۶ ش]

کارت پستال مهدیقلی میرزا با سواحل نیس برای مادرش اعظم السلطنه در تهران. او خبر سلامتی اش را می دهد و ابراز دلتنگی می کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده مهدی قلی میرزا
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱ آبان ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1023A55
  •