دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اظهاریه وزارت عدلیه به مهین السلطنه

اظهاریه وزارت عدلیه به مهین السلطنه

اظهاریه وزارت عدلیه، از جانب سید حسین قالی فروش علیه مهین السلطنه در خصوص تخریب دیوار.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  دو تصویر اول مربوط به یک صفحه هستند.

 • ابعاد ۳۴ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها نصرت مظفری
 • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1023A136
 •